دانشنامه علوم پایه

تاریخ: پنجشنبه 24/09/1390 ساعت: 15:16 بازدید: 1360 نویسنده: admin
لطفا رمز پست را وارد كنيد:

موضوعات:مقالات شیمی ,
نور نور نور نور نور امتیاز : 1490 ادامه مطلب| دیدگاه(2)

تاریخ: یکشنبه 22/12/1389 ساعت: 10:11 بازدید: 5652 نویسنده: admin

مشخص کردن نقطه اتکتیک و دمای ذوب نفتالین

password : chemistry66.blogsky.com 

دانلودموضوعات:آزمایشگاه ,
مشخص-کردن-نقطه-اتکتیک-و-دمای-ذوب-نفتالین مشخص-کردن-نقطه-اتکتیک-و-دمای-ذوب-نفتالین مشخص-کردن-نقطه-اتکتیک-و-دمای-ذوب-نفتالین مشخص-کردن-نقطه-اتکتیک-و-دمای-ذوب-نفتالین مشخص-کردن-نقطه-اتکتیک-و-دمای-ذوب-نفتالین امتیاز : 2001 دیدگاه(4)

تاریخ: یکشنبه 22/12/1389 ساعت: 10:09 بازدید: 8906 نویسنده: admin

آنتالپی و آنتروپی       تعیین پابت هیدرولیز اسید استیک       تعیین گرمای نهان ذوب و دمای ذوب


نفتالین      جذب سطحی توسط ذغال یا کربن فعال              حلالیت            سینتیک واکنشهای


درجه صفر             دیاگرام فازی سیستمهای سه جزئی      ویسکوزیته

 

دانلود 1     دانلود 2    دانلود 3    دانلود 4     دانلود 5   دانلود 6   دانلود 7      دانلود 8    

 موضوعات:آزمایشگاه ,
دانلود-کل-گزارش-کار-شیمی-فیزیک دانلود-کل-گزارش-کار-شیمی-فیزیک دانلود-کل-گزارش-کار-شیمی-فیزیک دانلود-کل-گزارش-کار-شیمی-فیزیک دانلود-کل-گزارش-کار-شیمی-فیزیک امتیاز : 2368 دیدگاه(1)

تاریخ: سه شنبه 17/12/1389 ساعت: 13:51 بازدید: 965 نویسنده: admin

ابکاری

password : chemistry66.blogsky.com 

 

دانلودموضوعات:آزمایشگاه ,
آبکاری آبکاری آبکاری آبکاری آبکاری امتیاز : 1849 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 17/12/1389 ساعت: 13:50 بازدید: 1746 نویسنده: admin

تیتراسیون محلول اسیدی با باز

password : chemistry66.blogsky.com

 

دانلودموضوعات:آزمایشگاه ,
تیتراسیون-محلول-اسیدی-با-باز تیتراسیون-محلول-اسیدی-با-باز تیتراسیون-محلول-اسیدی-با-باز تیتراسیون-محلول-اسیدی-با-باز تیتراسیون-محلول-اسیدی-با-باز امتیاز : 1654 دیدگاه(3)

تاریخ: سه شنبه 17/12/1389 ساعت: 13:49 بازدید: 1395 نویسنده: admin

تیتراسیون ته نشینی و کملکسومتری و شلاتو متری

password : chemistry66.blogsky.com 

 

دانلودموضوعات:آزمایشگاه ,
تیتراسیون-ته-نشینی-و-کملکسومتری-و-شلاتو-متری تیتراسیون-ته-نشینی-و-کملکسومتری-و-شلاتو-متری تیتراسیون-ته-نشینی-و-کملکسومتری-و-شلاتو-متری تیتراسیون-ته-نشینی-و-کملکسومتری-و-شلاتو-متری تیتراسیون-ته-نشینی-و-کملکسومتری-و-شلاتو-متری امتیاز : 2031 دیدگاه(1)

آخرین مطالب

پنجشنبه 24 آذر 1390
یکشنبه 22 اسفند 1389
یکشنبه 22 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389
سه شنبه 17 اسفند 1389

مطالب محبوب

صفحات مطالب